SK KOCH GmbH

Państwa Agencja pośrednictwa pracy.

IMPRESSUM

 

Informacje zgodnie z § 5 TMG

SK-Koch GmbH
An der Werft 3
18439 Stralsund

Handelsregister (numer w Rejestrze Handlowym): HRB 20286
Sąd prowadzący rejestr: Amtsgericht Stralsund (Sąd Rejonowy w Stralsund)

Reprezentowany przez:
Denny Koch

Kontakt

Telefon: +49 (0) 3831 4639111
Telefax: +49 (0) 3831 4639129
E-Mail: info@sk-koch.de

Mediacja

Komisja Europejska oddaje do dyspozycji platformę służącą elektronicznemu rozwiązywaniu sporów (OS):

https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Nasz adres e-mail jest dostępny powyżej w Impressum.

Nie mamy możliwości brania udziału w postępowaniach dotyczących rozwiązywania sporów, toczących się przed konsumencką komisją rozjemczą oraz nie jesteśmy do tego zobowiązani.

Odpowiedzialność za treść

Jako oferent jesteśmy zgodnie z § 7 ust. 1 TMG (ustawa o telemediach) odpowiedzialni za własne treści prezentowane na niniejszych stronach w myśl ogólnie obowiązującego prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak jako oferent zobowiązani do kontroli przekazywanych lub  gromadzonych obcych informacji lub do badania okoliczności, które wskazywałyby na czynności niezgodne z prawem.

Zobowiązanie do usuwania Informacji lub blokowania dostępu do nich w myśl ogólnie obowiązującego prawa pozostaje nienaruszone. Odpowiedzialność wynikająca z powyższego ma jednak miejsce dopiero w momencie, gdy dane naruszenie prawa okaże się faktycznym. W przypadku, gdy zdobędziemy wiedzę na temat odpowiedniego naruszenia prawa, niezwłocznie usuniemy dane treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. W związku z tym nie mamy możliwości przejęcia gwarancji za takowe obce treści. Za treści zawarte na stronach, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany oferent lub administratorzy danych stron. Strony, do których prowadzą linki zostały w momencie utworzenia linka skontrolowane pod kątem ewentualnego naruszenia przepisów. W momencie utworzenia linka nie stwierdzono niezgodnych z prawem treści.

Bez zaistnienia konkretnych przesłanek mających znamiona naruszenia przepisów, nie można wymagać permanentnej kontroli pod kątem treści na stronach, do których prowadzą linki.

W przypadku, gdy zdobędziemy wiedzę na temat naruszenia prawa niezwłocznie usuniemy dane linki.

Prawo autorskie

Treści i dzieła umieszczone na danych stronach przez administratorów podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie oraz jakakolwiek forma wykorzystywania poza zakresem obowiązywania prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody danego autora wzgl. twórcy. Pobieranie i kopiowanie stron jest dozwolone jedynie w celu użytkowania prywatnego wyłączając użytkowanie komercyjne.

Jeżeli treści na danej stronie nie zostały utworzone przez administratora, zastosowanie mają prawa autorskie osób trzecich. W szczególności jako takie będą oznaczone treści należące do osób trzecich. W przypadku, gdy mimo to stwierdzicie Państwo naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednią wskazówkę. W przypadku, gdy zdobędziemy wiedzę na temat naruszenia prawa niezwłocznie usuniemy dane treści.

Źródło: eRecht24

SK Koch GmbH

Zarząd
Denny Koch

An der Werft 3
18439 Stralsund

Telefon         +49 (0) 3831 46391 11
Fax                +49 (0) 3831 46391 29
Komórkowy  +49 (0) 1515 06305 25

info@sk-koch.de
www.sk-koch.de

Polityka prywatności Impressum